Προβλήματα Μαθηματικών Γ΄τάξης

Πρόβλημα 1

Ποιό από τα κλάσματα 1/2, 1/4, 2/4 είναι μεγαλύτερο;  

οδηγίες προβλήματος 1

Datum: 11.05.2010

Autor des Beitrages: ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Titel: ΕΚΑΝΕΣ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ

ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟΜΧΨΝΖΧΨΩχΩΖΓΒΚΞΓΗΔΚΓΝΚΖΞΜΧΔΦΨΝΩΞΚΔΚΣΦΩΞ,ΖΜΧΝΨΣΔΨΞΛΣΔ

Datum: 11.05.2010

Autor des Beitrages: ΣΙΜΟΣ

Titel: ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ

ΓΗΔΦΓΚΣΔΦΗΑΣΔΞΚΦΑΣΔΦΗΣΔΗΦΚΣΗΔΦΞΣΔΞΚΦΩΗΣΞΚΔΦΗΩΞΚΣΔΗΦΩΞΚΣΔ

Datum: 11.05.2010

Autor des Beitrages: δείξτε μου πόσους τρόπους λύσεων βρήκες του προβλήματος 1.

Titel: Χρήση λογισμικών Μαθηματικά Ε-Στ

Τα κλάσματα δεν είναι πάντα ίσα μεταξύ τους. Προσπάθησε με χρήση λογισμικού μαθηματικών που σας εδειξα και συγκεκριμένα στις μπάρες.

Datum: 11.05.2010

Autor des Beitrages: πως έλυσα κυριε το πρόβλημα

Titel: Antw.:Χρήση λογισμικών Μαθηματικά Ε-Στ

γηφξγσδηξφγηξσδφγηξσδφσηδβφξκηφκιθςεηφςηεφηςεξκφηκξηδφβξκΣΔΨ

Anmerkungen 1 - 4 Vom 4

Neuen Beitrag einfügen