Ανακύκλωση Αλαμινίου στην Αττική

27.06.2013 18:43

Το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρούσι Αττικής είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα.
Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί 95% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου, με προφανή οφέλη για την παγκόσμια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά και γενικότερα οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Από τη φύση της η παραγωγική διαδικασία της ΕΛΒΑΛ απαιτεί τη συγκέντρωση και ανακύκλωση ενός πολύτιμου υλικού, συμβάλλοντας έτσι στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων.

Η ΕΛΒΑΛ, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της γενικότερης στρατηγικής της για ανάπτυξη της ανακύκλωσης του αλουμινίου, δημιούργησε στο Μαρούσι το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ).
Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που υποδέχεται, αγοράζει και συσκευάζει μεταχειρισμένα αλουμινένια κουτιά και τα προωθεί στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα για να ανακυκλωθούν στην παραγωγική διαδικασία.
Το ΚΑΝΑΛ είναι πιστοποιημένο με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004, από το BUREAU VERITAS και έχει τη δυνατότητα να δέχεται ετησίως 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες του αλουμινίου που συγκεντρώθηκαν την τελευταία τριετία στο ΚΑΝΑΛ 

 

 

Έτος

Ποσότητα ανακυκλωμένου αλουμινίου

Ποσότητα άλλων μετάλλων

 2006

 415 τόνοι

 20 τόνοι

 2007

 421 τόνοι

 7 τόνοι

 2008

 591 τόνοι

 -


Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί επίσης ως χώρος επικοινωνίας και ενημέρωσης κυρίως των σχολείων σχετικά με τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης ενώ παράλληλα διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμό στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με θέμα το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση.

Πηγή: https://www.elval.gr/default.asp?pid=247&la=1

Σίμος