Ανακύκλωση χάρτου στην Αττική

27.06.2013 19:05

Οφέλη για τον πελάτη

 • Απόλυτη και ασφαλής καταστροφή αρχείων και άλλων εγγράφων που μπορεί αν κρύβουν κινδύνους για την εταιρεία σας .
   
 • Αξιόπιστη καταστροφή αρχείων σύμφωνα με τους νόμους της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
   
 • Εξοικονόμηση χώρου με την απαλλαγή από παλαιά αρχεία ή άλλα υλικά που καταλαμβάνουν πολύτιμους και πανάκριβους εργοστασιακούς ή αποθηκευτικούς χώρους.
   
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του περιβάλλοντος χώρου.
   
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και καλύτερη αξιοποίησή τους.
   
 • Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών ποσοτικά και ποιοτικά.
   
 • Οικονομία στους φυσικούς πόρους του πλανήτη, μείωση της ρύπανσής του και δημιουργία πρώτων υλών από τα απορρίμματα.
   
 • Ανάδειξη της επιχείρησής σας προσδίδοντας ένα οικολογικό προφίλ εταιρικής ευθύνης.
   
 • Γνώση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών σας με αξιόπιστες αναφορές από την εταιρεία μας.

ΜΑΖΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητος υπηρεσίες και να περισώσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη χωματερή.

 

  • Πελάτες μας είναι τράπεζες, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, ναυτιλιακές, διαφημιστικές, πολυεθνικές ή ελληνικές, όπου τοποθετούμε κάδους και περισυλέγουμε τα χαρτια των γραφείων.
    
  • Καθώς και τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, γραφικές τέχνες, φακελοποιίες, κυτιοποιίες κ.λ.π. όπου τοποθετούμε κάδους 30 m3 ή press containers  και περισυλλέγουμε τα αποκόμματα χαρτιού, κακέκτυπα, παλέτες, πλαστικά δοχεία και όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.
    
  • πηγή: https://www.ecoall.gr/ofelh.html
  • by Simos