Πρόβλημα 1

Πρόβλημα 1

Ποιό από τα κλάσματα 1/2, 1/4, 2/4 είναι μεγαλύτερο;